Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 Urip Sedina-dina - Wulangan Kaping 2

 Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 Urip Sedina-dina - Wulangan Kaping 4

A. GENAU BEBASAN

Basa Dermayu due loro undak-usuk basa utawa tingkatan basa. Kaping siji, iku basa ngoko utawa bagongan. Kaping loro, yaiku basa krama utawa bebasan.

 1. Iwak segara, basa krama/bebasane Ulam seganten
 2. Paling akeh, basa krama/bebasane Paling katah
 3. Sing luru, basa krama/bebasane Ingkang ngilari
 4. Nggawa jaring, basa krama/bebasane Mbakta jaring
 5. Sing numpak, basa krama/bebasane Ingkang nitih
 6. Gede-gede, basa krama/bebasane Ageng-ageng
 7. Kudu duwe, basa krama/bebasane Kedah gadah
 8. Ana maning, basa krama/bebasane Wonten malih
 9. Sedina sewengi, basa krama/bebasane Sedinten sedalu
 10. Sewulan luwih, basa krama/bebasane Sesasih langkung
 11. Dadi nelayan, basa krama/bebasane Dados nelayan
 12. Kudu kuat, basa krama/bebasane Kedah kiat
 13. Wani batine, basa krama/bebasane Wantun batine
 14. Utawa due, basa krama/bebasane Utawi gadah
B. Isenana jawaban nganggo basa krama/bebasan sing pas
 1. Ana nelayan nggawa jaring, Basa krama/bebasane yaiku.....
 2. Nelayan sing luru iwak, Basa krama/bebasane yaiku.....
 3. Sedina sewengi ning segara, Basa krama/bebasane yaiku.....
 4. Kudu kuat awake, Basa krama/bebasane yaiku.....
 5. Juragan due prau, Basa krama/bebasane yaiku.....

0 Response to "Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 Urip Sedina-dina - Wulangan Kaping 2"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel