Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 Urip Sedina-dina - Wulangan Kaping 3

  Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 Urip Sedina-dina - Wulangan Kaping 4

A. GENAU BEBASAN

Basa Dermayu due loro undak-usuk basa utawa tingkatan basa. Kaping siji, iku basa ngoko utawa bagongan. Kaping loro, yaiku basa krama utawa bebasan.

 1. Takon, basa krama/bebasane Taken
 2. Pitakonan, basa krama/bebasane Pitakenan
 3. Kita duwe, basa krama/bebasane KUla gadah
 4. Ayam, basa krama/bebasane Sawung
 5. Beli bisa, basa krama/bebasane Boten saged
 6. Ning guri, basa krama/bebasane Teng wingking
 7. Bisa, basa krama/bebasane Saged
 8. Salah, basa krama/bebasane Sawon
 9. Langka maning, basa krama/bebasane Boten wonten malih
 10. Ora bisa, basa krama/bebasane Boten saged
 11. Ning batur, basa krama/bebasane Teng rencang
 12. Sejene, basa krama/bebasane Sanese
 13. Bener, basa krama/bebasane Leres
 14. Dadi loro, basa krama/bebasane Dados kalih


0 Response to "Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 Urip Sedina-dina - Wulangan Kaping 3"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel