Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 - Urip Sedina-dina

Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 - Urip Sedina-dina

A. GENAU BEBASAN

Basa Dermayu due loro undak-usuk basa utawa tingkatan basa. Kaping siji, iku basa ngoko utawa bagongan. Kaping loro, yaiku basa krama utawa bebasan.

 1. Esuk iku, basa krama/bebasane Enjing puniku
 2. Lagi ngabsen, basa krama/bebasane Siweg ngabsen
 3. Rupa-rupane, basa krama/bebasane Rupi-rupine
 4. Ana siji, basa krama/bebasane Wonten setunggal
 5. Beli teka, basa krama/bebasane Boten dugi
 6. Endi, basa krama/bebasane Pundi
 7. Kenangapa, basa krama/bebasane Kenging punapa
 8. Mbuh, basa krama/bebasane Wikan
 9. Beli weruh, basa krama/bebasane Boten sumerep
 10. Sapa, basa krama/bebasane Sinten
 11. Kesuwun ucapane, basa krama/bebasane Kesuwun wiraose
 12. Kaya-kayane, basa krama/bebasane Kados-kadose
 13. Mekonon, basa krama/bebasane Mekoten
 14. Blenak, basa krama/bebasane Boten eca
 15. Supaya, basa krama/bebasane Supados
 16. Kudu mangan, basa krama/bebasane Kedah dahar
 17. Wis, basa krama/bebasane Sampun
 18. Bae, basa krama/bebasane Mawon
 19. Skiyen, basa krama/bebasane Saniki
 20. Ayu bebarengan, basa krama/bebasane Ayu sesarengan
 21. Beli sekolah, basa krama/bebasane Boten sekolah
 22. Ya, bener, basa krama/bebasane Nggih, leres
 23. Krasa atis, basa krama/bebasane Kraos atis
 24. Apa, basa krama/bebasane Apa
B. Isenana jawaban nganggo basa krama/bebasan sing pas
 1. Esuk iku lagi ngabsen, Basa krama/bebasane yaiku.....
 2. Ana siji sing beli teka, Basa krama/bebasane yaiku.....
 3. Ya, bener krasa atis, Basa krama/bebasane yaiku.....
 4. Ngalami mekonon beli enak, Basa krama/bebasane yaiku.....
 5. Skien ayu bebarengan, Basa krama/bebasane yaiku.....

0 Response to "Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 2 - Urip Sedina-dina"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel