Tema 3 Macem-macem Pegawean Wulangan kaping 5

 


A. SINAU WIRAOS

Sederenge pelajaran milai, mangga sinau wiraos basa Dermayu krihin!

Mangga, basa krama/bebasan puniki diwaos, diapalaken, lan diwiraosaken!

 1. Abang, basa krama/bebasane Abrit
 2. Ijo, basa krama/bebasane Ijem
 3. Kuning, basa krama/bebasane Jene
 4. Ireng, basa krama/bebasane Cemeng
 5. Putih, basa krama/bebasane Petak
 6. Wungu, basa krama/bebasane Wungu
 7. Ya, basa krama/bebasane Nggih
 8. Beli/Ora, basa krama/bebasane Boten
 9. Gelem, basa krama/bebasane Purun
 10. Wis, basa krama/bebasane Sampun
 11. Durung, basa krama/bebasane Dereng
 12. Mau, basa krama/bebasane Wau
 13. Arep, basa krama/bebasane Bade
 14. Esuk, basa krama/bebasane Enjing
 15. Awan, basa krama/bebasane Siyang
 16. Bengi, basa krama/bebasane Dalu

0 Response to "Tema 3 Macem-macem Pegawean Wulangan kaping 5"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel