Tema 3 Macem-macem Pegawean - Wulangan Kaping 2

Tema 3 Macem-macem Pegawean - Wulangan Kaping 2

A. SINAU WIRAOS

Sederenge pelajaran milai, mangga sinau wiraos basa Dermayu krihin!

Mangga, basa krama/bebasan puniki diwaos, diapalaken, lan diwiraosaken!

 1. Siji, basa krama/bebasane Setunggal
 2. Loro, basa krama/bebasane Kalih
 3. Telu, basa krama/bebasane Tiga
 4. Papat, basa krama/bebasane Sekawan
 5. Lima, basa krama/bebasane Gangsal
 6. Enem, basa krama/bebasane Enem
 7. Pitu, basa krama/bebasane  Pitu
 8. Wolu, basa krama/bebasane Wolu
 9. Sanga, basa krama/bebasane Sanga
 10. Sepuluh, basa krama/bebasane Sedasa
 11. Dadi, basa krama/bebasane Dados
 12. Salah sawijine, basa krama/bebasane Salah satunggaling
 13. Pegawean, basa krama/bebasane Pedamelan
 14. Yaiku, basa krama/bebasane Inggih punika
 15. Ning, basa krama/bebasane Teng
 16. Ana, basa krama/bebasane Wonten
 17. Pada-pada, basa krama/bebasane Sami-sami
 18. Luru, basa krama/bebasane Ngilari
 19. Segara, basa krama/bebasane Seganten
 20. Sedina, basa krama/bebasane Sedinten
 21. Sewulan, basa krama/bebasane Sedasih
 22. Utawa, basa krama/bebasane  Utawa
 23. Luwih, basa krama/bebasane Langkung
 24. Iwak, basa krama/bebasane Ulam
 25. Diadol, basa krama/bebasane Disade
 26. Sing, basa krama/bebasane Ingkang
 27. Prau, basa krama/bebasane Baita
 28. Kudu, basa krama/bebasane Kedah
 29. Kuat, basa krama/bebasane Kiat
 30. Cilik, basa krama/bebasane Alit 

B. LATIAN!

Jawaben pitakon iki karo jawaban sing pas!

1. Nelayan ngilari ulam. 

    Basa Ngoko/bagongan, yaiku.....

2. Prau teng seganten.

    Basa Ngoko/bagongan, yaiku....

3. Wonten ingkang alit lan ageng

    Basa Ngoko/bagongan, yaiku....

4.  Kula tumbas ulam

    Basa Ngoko/bagongan, yaiku....

5. Pedamelane dados nelayan

    Basa Ngoko/bagongan, yaiku....

 

 

0 Response to "Tema 3 Macem-macem Pegawean - Wulangan Kaping 2"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel