Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 7 - Pentinge Waras

Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 7 - Pentinge Waras

Wulangan Kaping 1

A. GENAU BEBASAN

Basa Dermayu due loro undak-usuk basa utawa tingkatan basa. Kaping siji, iku basa ngoko utawa bagongan. Kaping loro, yaiku basa krama utawa bebasan.

 1. Ning jero umah, basa krama/bebasane Teng lebet griya
 2. Kudu bersih, basa krama/bebasane Kedah resik
 3. Uga mengkonon, basa krama/bebasane Ugi mekoten
 4. Ning jaba umah, basa krama/bebasane Teng jawi griya
 5. Aja ana, basa krama/bebasane Sampun wonten
 6. Sing betah pisan, basa krama/bebasane Ingkang betah
 7. Ning kalenan, basa krama/bebasane Teng lepen
 8. Banyune mambek, basa krama/bebasane Toyane mambek
 9. Supaya bersih, basa krama/bebasane Supados resik
 10. Yen bersih, basa krama/bebasane Upami resik
 11. Kesawang enak, basa krama/bebasane Ketingal eca
 12. Telung macem, basa krama/bebasane Tigang macem
 13. Pada seneng, basa krama/bebasane Samya seneng
 14. Genahe ning kono, basa krama/bebasane Genahe teng riku
 15. Suwe-suwe, basa krama/bebasane Lami-lami
 16. Bisa bahaya, basa krama/bebasane Saged bahaya
 17. Dadi uget-eget, basa krama/bebasane Dados uget-uget
 18. Uga bisa, basa krama/bebasane Ugi saged
Latian!
Isenana jawaban nganggo basa krama/bebasan sing pas.
 1. Ning jero umah supaya bersih, basa krama/bebasane yaiku.....
 2. Uga mengkonon ning jaba umah, basa krama/bebasane yaiku.....
 3. Uget-eget ana ning banyu, basa krama/bebasane yaiku.....
 4. Suwe-suwe bisa bahaya, basa krama/bebasane yaiku.....
 5. Yen lingkungan bersih kesawang enak, basa krama/bebasane yaiku.....0 Response to "Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 7 - Pentinge Waras"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel