Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 6 Wong-wong lan Gawene

Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 6 Wong-wong lan Gawene

Wulangan Kaping 4

A. GENAU BEBASAN

Basa Dermayu due loro undak-usuk basa utawa tingkatan basa. Kaping siji, iku basa ngoko utawa bagongan. Kaping loro, yaiku basa krama utawa bebasan.

 1. Penganggone, basa krama/bebasane Penganggone/rasukane
 2. Gemuyune, basa krama/bebasane Gemujenge
 3. Suwarane, basa krama/bebasane Suwantene
 4. Wonge ayu, basa krama/bebasane Tiyang ajeng
 5. Ning rupane, basa krama/bebasane Teng rupine
 6. Alon pisan, basa krama/bebasane Alon sanget
 7. Nganggo tapih, basa krama/bebasane Ngangge tapih
 8. Klambi, basa krama/bebasane Rasukan
 9. Katone ayu, basa krama/bebasane Ketingal ajeng
 10. Disawang, basa krama/bebasane Ditingal
 11. Kang utama, basa krama/bebasane Kang utami
 12. Sing wajib, basa krama/bebasane Ingkang wajib
 13. Apa, basa krama/bebasane Punapa
 14. Sapa, basa krama/bebasane Sinten
 15. Kapan, basa krama/bebasane Kapan
 16. Ning endi, basa krama/bebasane Teng pundi
 17. Kenang apa, basa krama/bebasane Kenging punapa
 18. Kepriben/Kepriwen, basa krama/bebasane Kepripun
Latian!
Isenana jawaban nganggo basa krama/bebasan sing pas.
 1. Wonge ayu ning rupane, basa krama/bebasane yaiku.....
 2. Suwarane alon pisan, basa krama/bebasane yaiku.....
 3. Ayu pisan ning rupane, basa krama/bebasane yaiku.....
 4. Disawang katone ayu, basa krama/bebasane yaiku.....
 5. Manis yen gemuyune, basa krama/bebasane yaiku.....0 Response to "Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 6 Wong-wong lan Gawene"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel