Kamus Bahasa Indramayu

Kamus Bahasa Indramayu

Basa Dermayu due loro undak-usuk basa utawa tingkatan basa. Kaping siji, iku basa ngoko utawa bagongan. Kaping loro, yaiku basa krama utawa bebasan.

No. Basa Ngoko/Bagongan Basa Krama/Bebasan
1 Takon Taken
2 Pitakonan Pitakenan
3 Kita duwe Kula gadah
4 Ayam Sawung
5 Beli bisa Boten saged
6 Ning guri Teng wingking
7 Bisa Saged
8 Salah Sawon
9 Langka maning Boten wonten malih
10 Ora bisa Boten saged
11 Ning batur Teng rencang
12 Sejene Sanese
13 Bener Leres
14 Dadi loro Dados kalih
15 Iwak segara Ulam seganten
16 Paling akeh Paling katah
17 Sing luru Ingkang ngilari
18 Nggawa jaring Mbakta jaring
19 Sing numpak Ingkang nitih
20 Gede-gede Ageng-ageng
21 Kudu duwe Kedah gadah
22 Sedina sewengi Sedinten sedalu
23 Sewulan luwih Sesasih langkung
24 Dadi nelayan Dados nelayan
25 Kudu kuat Kedah kiat
26 Wani batine Wantun batine
27 Utawa due Utawi gadah
28 Esuk iku Enjing puniku
29 Lagi ngabsen Siweg ngabsen
30 Rupa-rupane Rupi-rupine
31 Ana siji Wonten setunggal
32 Beli teka Boten dugi
33 Endi Pundi
34 Kenangapa Kenging punapa
35 Mbuh Wikan
36 Beli weruh Boten sumerep
37 Sapa Sinten
38 Kesuwun ucapane Kesuwun wiraose
39 Kaya-kayane Kados-kadose
40 Mekonon Mekoten
41 Blenak Boten eca
42 Supaya Supados
43 Kudu mangan Kedah dahar
44 Wis Sampun
45 Bae Mawon
46 Skiyen Saniki
47 Ayu bebarengan Ayu sesarengan
48 Beli sekolah Boten sekolah
49 Ya, bener Nggih, leres
50 Krasa atis Kraos atis
51 Apa Apa
52 Wedus Maenda
53 Ning Teng
54 Umah Griya
55 Duwe Gadah
56 Pekarangan Pekawisan
57 Katon Ketingal
58 Esuk Enjing
59 Anak putra
60 Melu Milet
61 Kanggo Kangge
62 Bisa Saged
63 Apa maning Punapa Malih
64 Nambah Nambih
65 Akeh Katah
66 Wong Tiyang
67 Tuku Tumbas
68 Dewek Piyambek
69 Beli Boten
70 Olih Angsal
71 Sejen Sanes

0 Response to "Kamus Bahasa Indramayu"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel