Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 1 - Menggawe Mandiri

Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 1 - Menggawe Mandiri

A. GENAU BEBASAN

Basa Dermayu due loro undak-usuk basa utawa tingkatan basa. Kaping siji, iku basa ngoko utawa bagongan. Kaping loro, yaiku basa krama utawa bebasan.

 1. Wedus, basa krama/bebasane Maenda
 2. Ning, basa krama/bebasane Teng
 3. Umah, basa krama/bebasane Griya
 4. Duwe, basa krama/bebasane Gadah
 5. Pekarangan, basa krama/bebasane Pekawisan
 6. Katon, basa krama/bebasane Ketingal
 7. Esuk, basa krama/bebasane Enjing
 8. Anak, basa krama/bebasane Lare, putra
 9. Melu, basa krama/bebasane Milet
 10. Kanggo, basa krama/bebasane Kangge
 11. Bisa, basa krama/bebasane Saged
 12. Apa maning, basa krama/bebasane Punapa Malih
 13. Nambah, basa krama/bebasane Nambih
 14. Akeh, basa krama/bebasane Katah
 15. Wong, basa krama/bebasane Tiyang
 16. Tuku, basa krama/bebasane Tumbas
 17. Dewek, basa krama/bebasane Piyambek
 18. Beli, basa krama/bebasane Boten
 19. Olih, basa krama/bebasane Angsal
 20. Sejen, basa krama/bebasane Sanes
B. Isenana jawaban nganggo basa krama/bebasan sing pas
 1. Ning pekarangan umah, Basa krama/bebasane yaiku.....
 2. Bisa kanggo nambah kasilan, Basa krama/bebasane yaiku.....
 3. Akeh wong tuku wedus, Basa krama/bebasane yaiku.....
 4. Skien ana limalas, Basa krama/bebasane yaiku.....
 5. Ngarit saben esuk lan sore, Basa krama/bebasane yaiku.....

0 Response to "Bahasa Indramayu Kelas 5 SD/MI Tema 1 - Menggawe Mandiri"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel