Tema 4 Ngajeni Ajisaka Wulangan kaping 1

 

Tema 4 Ngajeni Ajisaka Wulangan kaping 1

A. SINAU WIRAOS

Sederenge pelajaran milai, mangga sinau wiraos basa Dermayu krihin!

Mangga, basa krama/bebasan puniki diwaos, diapalaken, lan diwiraosaken!

 1. Ana, basa krama/bebasane Wonten
 2. Langka, basa krama/bebasane Boten Wonten
 3. Ilang, basa krama/bebasane Ical
 4. Ketemu, basa krama/bebasane Kepanggih
 5. Ngulati (Mencari), basa krama/bebasane Ngilari
 6. Waras (Sehat/Sembuh), basa krama/bebasane Waras
 7. Lara/Gering, basa krama/bebasane Lara
 8. Wekel (Rajin/Tekun), basa krama/bebasane Wekel
 9. Beli Kiyeng (Malas), basa krama/bebasane Boten Kiyeng
 10. Wong, basa krama/bebasane Tiyang
 11. Wong tuwa, basa krama/bebasane Tiyang Sepuh
 12. Wong Nom, basa krama/bebasane Tiyang nem
 13. Sedulur, basa krama/bebasane Sederek
 14. Bocah, basa krama/bebasane Lare
 15. Anak, basa krama/bebasane Lare/Putra
 16. Cucu, basa krama/bebasane Putu

0 Response to "Tema 4 Ngajeni Ajisaka Wulangan kaping 1"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel