Penilaian Harian Bahasa Indramayu

Penilaian Harian Bahasa Indramayu

 

Jawaben pitakon iki karo jawaban sing pas!

1. Wong tua ngulati bocah sing ilang. Basa krama, yaiku.....
2. Wong tua dagang ning dalan karo ketelu anake. Basa krama, yaiku.....
3. Salah sawijine pegawean nelayan yaiku ngulati iwak ning segara. Basa krama, yaiku.....
4. Akeh iwak cilik ning segara. Basa krama, yaiku.....
5. Dadi nelayan kudu kuat. Basa krama, yaiku.....

6. Wonten ulam alit teng seganten. Basa ngoko/bagongan, yaiku.....
7. Salah satunggaling bahan kangge damel griya yaiku wedhi sareng kajeng lan sanes-sanese. Basa ngoko/bagongan, yaiku.....
8. Kula tumbas kajeng alit kangge damel griya. Basa ngoko/bagongan, yaiku.....
9. Tiyang nem sadean ulam teng margi. Basa ngoko/bagongan, yaiku.....
10. Lare kula kepanggih sederek teng griya. Basa ngoko/bagongan, yaiku.....


   

0 Response to "Penilaian Harian Bahasa Indramayu"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel