Tema 3 Macem-macem Pegawean - Wulangan Kaping 3


 

A. SINAU WIRAOS

Sederenge pelajaran milai, mangga sinau wiraos basa Dermayu krihin!

Mangga, basa krama/bebasan puniki diwaos, diapalaken, lan diwiraosaken!

 1. Gede, basa krama/bebasane Ageng
 2. Cilik, basa krama/bebasane Alit
 3. Dawa, basa krama/bebasane Panjang
 4. Cindek, basa krama/bebasane Pendek
 5. Duwur, basa krama/bebasane Inggil
 6. Sor, basa krama/bebasane Andap
 7. Adoh, basa krama/bebasane Tebih
 8. Parek, basa krama/bebasane Caket
 9. Bagus, basa krama/bebasane Sae
 10. Gawe, basa krama/bebasane Damel
 11. Umah, basa krama/bebasane Griya
 12. Ika/Iku, basa krama/bebasane Punika
 13. Wedi/pasir, basa krama/bebasane Wedhi
 14. Kayu, basa krama/bebasane Kajeng
 15. Sejen-sejene, basa krama/bebasane Sanes-sanese
 16. Suwe, basa krama/bebasane Lami
 17. Utawa, basa krama/bebasane Utawi
 18. Karo, basa krama/bebasane Sareng
 19. Rada, basa krama/bebasane Radi
 20. Digawe, basa krama/bebasane Didamel
 21. Pragate, basa krama/bebasane Priyade
 22. Sedelat, basa krama/bebasane  Sekedap
 23. Kasebut, basa krama/bebasane Kasebat
 24. Wong, basa krama/bebasane Tiyang
 25. Ora/beli, basa krama/bebasane Boten
 26. Bisa, basa krama/bebasane Saged

B. LATIAN!

Jawaben pitakonan iki karo jawaban sing pas!

 1. Damel griya. Basa ngoko/bagongane, yaiku.....
 2. Menawi ageng radi lami. Basa ngoko/bagongane, yaiku.....
 3. Griyane kula alit. Basa ngoko/bagongane, yaiku.....
 4. Kajeng sareng bata. Basa ngoko/bagongane, yaiku.....
 5. Priyade sekedap. Basa ngoko/bagongane, yaiku..... 
 6. Tuku semen. Basa krama/bebasane, yaiku.....
 7. Gawe umah. Basa krama/bebasane, yaiku.....
 8. Kayu cilik. Basa krama/bebasane, yaiku.....
 9. Beli sedelat. Basa krama/bebasane, yaiku.....
 10. Pragate suwe. Basa krama/bebasane, yaiku.....
 

0 Response to "Tema 3 Macem-macem Pegawean - Wulangan Kaping 3"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel